เครื่องหมายรูปอาร์ม กต.ตร. 

             เครื่องหมายรูปอาร์ม กต.ตร. เป็นเครื่องหมายสำหรับกรรมการ กต.ตร. คณะต่าง ๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทำงาน

            แบบของเครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายรูปอาร์ม พื้นอาร์มสีแดงเลือดหมู ขอบสีขาว มีขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ภายในอาร์มมีเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสี ขาว ด้านบนของเครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ มีอักษรคำว่า กต.ตร.” สีขาว สูง 1 เซนติเมตร ด้านล่างของรูปอาร์มพาดด้วยแถบปักด้วยไหมสีฟ้า ขอบสีขาว ขนาด 1.5 เซนติเมตร ภายในแถบไหมสีฟ้า มีอักษรคำว่า กรุงเทพมหานคร”, “ชื่อจังหวัด”, “ชื่อย่อสถานีตำรวจ” หรือ ชื่อย่อหน่วยงาน” ตามแต่กรณี สูง 7 มิลลิเมตร

          การใช้เครื่องหมาย เครื่องหมายรูปอาร์มใช้ประดับที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ในกิจการของ กต.ตร. ห้ามมิให้นำเครื่องหมายรูปอาร์มไปใช้ในกิจการอันเป็นการส่วนตัวหรือการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                                                                                                            เอกสารไฟล์ PDF