0

   สง.ก.ต.ช. ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
จัดส่งให้โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่