สง.ก.ต.ช. ร่วมบริจาควัสดุผลิตขาเทียม ครั้งที่1 วันที่ 25 มกราคม 2561
ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี