ข้าราชการตำรวจ สง.ก.ต.ช. บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย


บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๑