กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย จัดแสดงจุลนิทัศน์ (นิทรรศการขนาดเล็ก)